Garancija

Ako vam artikal koji ste poručili iz nekog razloga ne odgovara, možete ga vratiti u roku od 7 dana i izvršiti zamenu za neki drugi proizvod iz naše ponude u istoj vrednosti ili skuplji uz dopaltu razlike u ceni. Za proizvode koje vraćate po osnovu garancije sami snosite troškove dostave. Zamenske artikle šaljemo tek po prijemu artikala koje vraćate.

PAKET PO PRIJEMU OBAVEZNO OTVORITI I PROVERITI DA NIJE DOŠLO DO NEKIH OŠTEĆENJA. U SLUČAJU OŠTEĆENJA, ISTO PRIJAVITI KURIRU KAKO BI SE NAPRAVIO ZAPISNIK I U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU NADOKNADILA ŠTETA.

Za naknadno utvrđena oštećenja obratite nam se putem elektronske pošte (mail-a) ili telefonom. Oštećenja možete prijaviti u roku od najviše 3 dana od datuma preuzimanja paketa!
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA KUPACA

Član 1

Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta www.ribolovackaopremafishr.rs i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2
Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji u putem interneta na sajtu www.ribolovackaopremafishr.rs kupuje artikle.
Član 3
Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod, u roku od 7 dana od dana isporuke.
Istekom roka iz stava 1. ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.
Član 4
Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:
– u zahtevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste
– proizvod koji reklamira vrati u originalnom pakovanju u kom mu je isporučen.
Član 5
Kupac nema pravo na prigovor ako je:
– propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika;
– nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom članova njegovog porodičnog domaćinstva;
– promenio odluku o izboru atrikla nakon što mu je porudžbina poslata.
Član 6
Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik i obaveštava Kupca u roku od 8 radnih dana od dana prijema iste.
Član 7
U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:
– zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;
– zamenu kupljenog proizvoda za neki drugi;
– vraćanje iznosa plaćene cene.
Član 8
– Ukoliko je do greške pri isporuci došlo sa naše strane, mi snosimo troškove transporta.
– Ukoliko je došlo do oštećenja pri transportu kurirska služba je zadužena da sačini zapisnik (insistirajte na tome). Mi snosimo troškove transporta.
– Ukoliko se radi o želji kupca za zamenom proizvoda ili povratom novca, troškove transporta snosi kupac.
Član 9
Tek kada se proizvod ponovo vrati kod nas od strane kupca (zamena ili povrat), kupcu tada novac uplaćujemo na račun. Rok za isplatu je 5 radnih dana od prijema robe.
Član 10
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.